Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

I.     INFORMACJE OGÓLNE
II.    OFERTA
III.   ZAMÓWIENIE
IV.    PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR
V.     DODATKOWE OPŁATY
VI.   WYSYŁKA
VII.  REKLAMACJE
VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty)
IX.   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU
X.    UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY
XI.   POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego behome.pl (zwanego dalej Sklepem) jest 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motylkowej 65B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526, posiadająca numery NIP 9522076515 oraz REGON 142005020.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.

3. Klientem nazywa się osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy służące złożeniu zamówienia. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Konsumentem nazywa się osobę fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywającą towar lub korzystającą z usługi, usług w ramach produktów innych niż towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. OFERTA
1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych (za wyjątkiem wybranych towarów z zakładki OUTLET, gdzie wady fizyczne produktów są opisane)  i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.

2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru. Prezentowane zdjęcie może odbiegać od wersji przedstawionej w jego opisie.

3. Oferta prezentowana na stronach internetowych Sklepu nie jest stanem magazynowym Sklepu. Część prezentowanych towarów dostępna jest natychmiast (w opisie produktu widnieje wówczas komunikat: „Produkt jest w magazynie”). Pozostałe towary są zamawiane przez Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta lub znajdują się w salonie stacjonarnym w Warszawie i są przeznaczone do sprzedaży stacjonarnej.

4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.

5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sklep podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Terminy realizacji zamówień są wyszczególnione przy każdym produkcie. UWAGA: produkty należące do kategorii NOWOŚCI oraz inne z pozostałych kategorii mogą być realizowane w dłuższym terminie nawet do 10 tygodni o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną.

7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej zdjęcia oraz opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

8. Jeśli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie towaru. Taka sytuacja może dotyczyć wersji kolorystycznej lub innej cechy tego samego towaru.

9. Z przyczyn niezależnych od Sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. W przypadku ich przekroczenia Sklep informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy.

10. Promocje organizowane przez Sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej udzielone rabaty.

11. Sklep behome.pl posiada w swojej ofercie Bony Podarunkowe o różnych wartościach, ograniczone czasowo. Ich ważność podana jest każdorazowo na bonie. Bon podlega wymianie wyłącznie na towar o tej samej wartości lub wyższej. Różnica jest wówczas dopłacana przez Klienta. Bon nie może być wymieniony na gotówkę lub jego wartość nie może być zwrócona w inny sposób.

 

III. ZAMÓWIENIE

1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia w dniach roboczych. Jest to czas potrzebny na skompletowanie zamówionych towarów i zrealizowanie wysyłki. W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż podany na stronach internetowych, Sklep kontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję nowego terminu dostawy.

2. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza.

3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sklep zamówienie otrzymał. 

4. Następnie Sklep weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

5. Jeżeli Sklep przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

6. Zamówienie w Sklepie internetowym można złożyć w następujący sposób:

i) za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego,

ii)telefonicznie pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta, właściwym dla danego Sklepu internetowego. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie składania zamówienia przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki zostaną wówczas zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

8. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone środki.

9. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Klient jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki, której wysokość jest podana na karcie towaru oraz w koszyku.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. błędny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem.

11. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT.

12. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

 

IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Możliwe są następujące formy płatności:

i. Przelewem. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, Sklep rezerwuje go i przesyła do Klienta wiadomość e-mail zawierającą numer rachunku bankowego do wpłaty należności. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Przy braku dostępności towaru Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki.

ii. Za pośrednictwem sieci PayU (z uwzględnieniem przelewów elektronicznych oraz kartami płatniczymi) lub PayPal.

iii. Za pobraniem – w przypadku wyboru tej drogi płatności pobierana jest dodatkowa opłata (jak w punkcie V. Regulaminu). Maksymalna kwota pobrania wynosi 1.500 PLN.

iv. Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze w salonie. 

v. Na raty, za pośrednictwem PayU Raty, Credit Agricole Raty i PayPo.

2. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 

V. DODATKOWE OPŁATY
Sklep pobiera dodatkowe opłaty w przypadku:
1. Płatności za pobraniem – opłata w wysokości od 10 PLN do 20 PLN (w zależności od wybranej usługi kurierskiej).

 

VI. WYSYŁKA

1. Towar wysyłamy z magazynu w ciągu 48h od zaksięgowania należności na koncie, wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich i tylko na terenie Polski. Nie jest możliwe dokonanie wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Usługi transportowe obejmują dostarczenie towaru do parteru pod wskazany adres. Jeśli dostarczane są artykuły na paletach, Klient osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z palety do lokalu. Klient ma możliwość wyboru dostawy z wniesieniem, której koszt jest określony w koszyku.

2. Wszystkie wysyłane towary objęte są ubezpieczeniem zagwarantowanym przez firmę kurierską.

3. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych od wysyłki z naszego magazynu.

4. W przypadku zamówień większej ilości produktów Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

5. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdziłpod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i przyspiesza proces rozpatrywania reklamacji ilościowej bądź jakościowej w firmie kurierskiej. Zgodnie z warunkami świadczenia usług przez firmy kurierskie na spisanie protokołu szkody Klient ma 7 dni.

6. W przypadku nieodebrania przez Klienta wysłanego towaru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym czasie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej środki nie zostaną zwrócone.

7. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu terminu odbioru w siedzibie firmy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

8. Zakupione towary z odbiorem osobistym w salonie stacjonarnym sklepu behome.pl powinny zostać odebrane w ciągu dwóch tygodni od daty poinformowania klienta o możliwości odbioru. W przypadku przekroczenia tego terminu zostanie naliczona opłata dodatkowa za magazynowanie obliczona według stawki 50 PLN/m2 powierzchni zajmowanej przez towar za każde 2 tygodnie składowania, nie mniej niż 50 PLN za dwa tygodnie. W przypadku naliczenia opłaty za magazynowanie wydanie towaru będzie możliwe po uiszczeniu opłaty dodatkowej w kasie w salonu.

9. Koszty wysyłki zamówień zależą od wagi i rozmiarów zamówionych towarów i zostały określone na karcie towaru w zakładce "Czas i koszty dostawy".

 

VII. REKLAMACJE

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada przed Klientem będącym Konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@behome.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdy to niemożliwe do poinformowania Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

4. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.

5. Ponadto Sklep jest zawsze odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

6. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. Koszt dostarczenia pokrywa Sklep.

8. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

9. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty)
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres wskazany w pkt. 3 lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres sklep@behome.pl. Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, pod warunkiem zwrotu towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i podmioty inne niż Konsumenci.

2. Sklep wydłuża termin zwrotu do 30 dni, przy czym termin 30 dni jest obliczony jako maksymalny termin pomiędzy datą otrzymania towaru a datą przyjęcia zwracanego towaru do magazynu.

3. Zwracany towar należy odesłać na adres: 9d sp. z o.o. Magazyn, ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa. W przypadku towarów o dużych gabarytach należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną (sklep@behome.pl) w celu ustalenia adresu odesłania zwracanego towaru.

4. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.

5. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.

6. Konsument odstępujący od umowy otrzymuje do akceptacji fakturę korygującą, przesłaną przez Sklep drogą elektroniczną.

7. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ 9D SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU
1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest 9d Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

3. Kontakt do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych – daneosobowe@9design.pl lub adres pocztowy w pkt I 1.

4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (I) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; (iii) jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (iv) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie; (v) w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie Sklepu lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem, (vi) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu, (vii) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

5. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.

8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.

9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez 9d Sp. z o.o. danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

 

X. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klienta w zakładce „Regulamin” umieszczonej na stronie sklepu behome.pl. Klient może go pobrać ze strony oraz wydrukować.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar, wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Powyższy regulamin obowiązuje od 05.03.2024

pixel