Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka cookies


Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

I. Definicje
1. Administrator - oznacza 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-776), ul. Motylkowa 65B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526 o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 PLN, opłaconym w całości, NIP 9522076515, Regon 142005020, tel. 22-1139999, e-mail: sklep@behome.pl, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Pliki „Cookies” - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie behome.pl
4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies i ich cel
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. konfiguracji serwisu
i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
b. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
ii. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
d. zapamiętania lokalizacji użytkownika
i. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
e. analiz i badań oraz audytu oglądalności
i. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f. świadczenia usług reklamowych
i. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator wykorzystuje „Cookies” podmiotów trzecich, tj. od niektórych partnerów reklamowych, które pomagają Administratorowi uatrakcyjniać ofertę internetową prezentowaną Użytkownikom w Serwisie. Dlatego podczas Państwa wizyty na naszej stronie na Państwa dysku twardym zapisywane są również „Cookies” partnerów. Chodzi tu o tymczasowe „Cookies”, które po określonym czasie są automatycznie kasowane. „Cookies” partnerów są z reguły kasowane po kilku dniach lub w okresie do 24 miesięcy, w poszczególnych przypadkach po kilku latach. Również „Cookies” naszych partnerów nie zawierają danych osobowych. Gromadzone są jedynie dane ukryte pod pseudonimem, oznaczone identyfikatorem użytkownika. Takie dane w żadnym momencie nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
i. Google AdSense i AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
ii. Criteo [administrator cookies: Criteo z siedzibą we Francji]
iii. Awin [administrator cookies: Awin AG z siedzibą w Niemczech]
d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
i. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
ii. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
i. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
ii. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i. ceneo.pl [administrator cookies: Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

3. Pliki Cookie zawarte są w protokole HTTP i HTTPS, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik Cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień.

4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików „Cookie” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „Cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Pliki „Cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane są jednak zaszyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

6. „Cookies” wykorzystywane do retargetingu zapamiętują wizytę Użytkownika w Serwisach oraz odwiedzone podstrony i otwierane linki. Te dane umożliwiają Administratorowi dopasowanie i wyświetlanie Użytkownikom reklamy i oferty do obszaru ich zainteresowań.

III Podstawa prawna dla stosowania plików „Cookies”
Uzyskiwanie i przechowywanie przez Administratora informacji z wykorzystaniem „Cookies” jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na Urządzeniu domyślnie zezwalają na umieszczanie plików „Cookies, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkownikach. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii „Cookies”, w tym partnerów Administratora, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Użytkowników oraz marketing - w tym bezpośredni - usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

IV Profilowanie
„Cookies” zastosowane w Serwisach Administratora umożliwiają poznanie preferencji Użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii Administrator może nie tylko zaprezentować Użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego, ale również tworzyć i prezentować przeznaczone dla Użytkownika oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób.
Rezygnacja przez Użytkownika z plików „Cookies” umożliwiających wyświetlenie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu Użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego dotychczasową aktywnością.
Dostęp do informacji dotyczących aktywności Użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików „Cookies” służy także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Informacje zebrane i zawarte w „Cookies” mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

V Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez „Cookies”
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
W przeglądarce Internet Explorer pliki Cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność.
W przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność.
W przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki Cookie.
Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

pixel